Geodezja, usługi geodezyjne, tyczenie budynków, geodeta, Warszawa, WilanówMasz pytania? Zadzwoń! 502 268 276

Nasza oferta

Opracowanie map i kartotek

To jedno z podstawowych zadań geodety, polegające na stworzeniu mapy sytuacyjno-wysokościowej, wymaganej podczas przygotowywania projektu budowlanego. Obowiązki geodety związane z opracowaniem map i kartotek określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku.

Wytyczania budynków

Wytyczenie geodezyjne odbywa się po tym, gdy inwestor otrzymał pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, a przedstawiony przez niego projekt budowlany został zatwierdzony. Geodeta Warszawa wytycza budynek na działce, pamiętając o jego odpowiednim usytuowaniu względem granicy i pobliskich zabudowań. Geodeta musi między innymi wytyczyć płytę fundamentową przyszłego budynku.

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje wykonawcze są, najprościej mówiąc, wszystkimi pracami z zakresu obliczeń i pomiarów, na bazie których opracowuje się dokumenty dotyczące usytuowania obiektów na działce, mające odniesienia względem współrzędnych X i Y oraz względem wysokości H mierzonych obiektów. Aby dokonać pomiarów, niezbędne są prace wykonywane bezpośrednio w terenie.

Rozgraniczenia, podziały

Geodeta zajmuje się także wznowieniem punktów granicznych działki, jeśli dotychczasowe znaki graniczne z jakichś powodów zostały usunięte. Specjalista wyznacza w terenie przebieg granic pomiędzy dwiema sąsiadującymi nieruchomościami oraz zaznacza w sposób trwały – za pomocą betonowych słupków geodezyjnych – te granice. Geodeta rozpoczyna pracę na wniosek inwestora, który ma potrzebę dokonania rozgraniczenia czy podziału, na przykład w sytuacjach, kiedy chce wyjść ze współwłasności lub rozgraniczyć działki przeznaczone pod zabudowę.

Opracowywanie planów

Geodeta zajmuje się również opracowaniem planu zagospodarowania działki lub terenu. Na bazie projektu budowlanego specjalista wytycza współrzędne punktów charakterystycznych, przygotowuje szkic dokumentacyjny, a następnie przeprowadza prace tyczeniowe, udokumentowane szkicem tyczenia.

Obsługa geodezyjna inwestycji

Do zadań geodety należy także obsługa inwestycji budowlanych, zarówno budownictwa prywatnego pod budynki jednorodzinne, jak też budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego, komunikacyjnego i inżynieryjnego. Wśród zakresu czynności geodezyjnych znajduje się wytyczenie budynku, sprawowanie nadzoru nad pracami podczas wznoszenia budynku oraz inwentaryzacja powykonawcza. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie wytyczenie budynku, które jest prawidłowe względem granic działki oraz innych obiektów.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM