Geodezja, usługi geodezyjne, tyczenie budynków, geodeta, Warszawa, WilanówMasz pytania? Zadzwoń! 502 268 276

Zmiany w ewidencji gruntów nie mogą rozstrzygać o prawie własności ani przedmiocie własności

Zwyczajni obywatele, często niemający ani wiedzy, ani doświadczenia z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, zapominają, że w odniesieniu do zupełnie czegoś innego używa się terminologii ewidencja gruntów, a w odniesieniu do czego innego problematyki rozgraniczenia nieruchomości. Ten sposób rozumowania potwierdza ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ewidencja gruntów a prawa własności

Trzeba powiedzieć to jasno: ewidencja gruntów i budynków, która leży w gestii starosty oraz znajduje wyraz w księgach wieczystych, nie zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących prawa własności.

Geodezja, usługi geodezyjne, tyczenie budynków, geodeta, Warszawa, Wilanów

Co rozumie się pod pojęciem rozgraniczenia nieruchomości?

Najprościej mówiąc, rozgraniczanie nieruchomości ma za zadaniem ustalić przebieg granic danej nieruchomości gruntowej w sytuacji, gdy istnieje problem z potwierdzeniem ich rzeczywistego stanu prawnego. Warto mieć na uwadze, ze w postępowaniu o rozgraniczenie nie ma miejsca wydanie postanowienia o wydaniu nieruchomości jednej ze stron. Może natomiast dojść do ustalenia zasiedzenia, a więc nabycia na skutek upływu czasu, danego fragmentu gruntu znajdującego się tuż przy granicy. Wniosek o rozgraniczenie składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i krok ten rozpoczyna postępowanie administracyjne w tej sprawie. Wójt, w przypadku braku porozumienia obu stron, wydaje decyzję o rozgraniczeniu. Zanim jednak ona zapadnie, pomiarów terenowych musi dokonać geodeta Warszawa. Jeżeli któraś ze stron się z nią nie zgadza, ma prawo wnosić o rozpatrzenie sprawy przez sąd powszechny. Ten wydaje prawomocny wyrok, na mocy którego dochodzi do ostatecznego rozgraniczenia nieruchomości oraz wpisaniu powstałej zmiany do ksiąg wieczystych.

Czym jest prawo własności?

Prawo własności to prawo posiadania, korzystania i rozporządzania mieniem. Dozwolone jest również pobieranie z niego pożytków. Prawo własności odnosi się do nieruchomości, w tym także gruntowych.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM